Гатање

Подоманци

Подомантија је древни облик гатања који укључује читање стопала.

Празник свих светих

Празник свих светих, сетите се моћних мртвих у облику који сада имају. Они вам сада разговарају. Могли бисмо их чути.