јупитер у Овну

Знакови и срећа Јупитера

Знакови и срећа Јупитера … Како можемо проширити своје животно искуство и побољшати срећу? погледајте Јупитеров знак ... Јупитеров положај према знаку у наталној карти (то јест, знак који Јупитер заузима у матичној карти) открива како исказујемо своју великодушност и толеранцију. Показује како напредујемо у побољшању свог живота, као и како градимо наше поверење у друге и веру у универзум. Квалитете знака су особине које нам, када су приказане и загрљене, помажу да проширимо своју личност и животно искуство