јупитер у првој кући

Јупитер у кућама

Јупитер у кућама ... где можемо проширити наше животно искуство и побољшати нашу срећу? погледајте Јупитерову кућу ... На овој страници, интерпретације смештаја Јупитера у дванаест кућа наталне (рођене) карте. Јупитеров положај куће у наталној карти (тј. Кућа коју Јупитер заузима у матичној карти) открива где изражавамо своју великодушност и толеранцију. То показује где се ф