сатурн трине моон

Сатурн прелази на планете

Сатурн прелази на планете Сатурн транзити: предиктивна астрологија - технике предвиђања будућности Повратак на главну страницу предвиђања астрологије Сатурн прелази на личне планете: Тринес & Сектилес Свако време нас благослови угодна доза практичности и мера контроле. Иако се Сатурнови транзити традиционално не сматрају „благословима“, чини се да Сатурн зна када нам је потребна одређена стабилност, постојаност, па чак и „захлађење“, а ти су периоди често када Сатурн тринира и сестира наше ли